Dychová hudba

Trenčianska dvanástka

O nás

Dychová hudba Trenčianska dvanástka

Korene dychovej hudby Trenčianska dvanástka siahajú až do roku 1910, keď v Trenčianských Stankovciach pri Trenčíne vznikla prvá dychová hudba. V roku 1964 sa stal kapelníkom Ivan Dobiáš a kapela dostala meno Stankovská dvanástka. Pod jeho vedením si táto dychová hudba vytvorila osobitý štýl a vypracovala sa medzi popredné dychové súbory na Slovensku.
V roku 1979 začala kapela pôsobiť v Trenčíne a dostala meno Trenčianska dvanástka. Niekoľkokrát sa zúčastnila celoslovenskej súťaže malých dychových orchestrov, kde dvakrát zvíťazila prvé miesto. Precestovala takmer celú Európu a v roku 1990 absolvovala turné po USA. Trenčianska dvanástka sa často zúčastňuje nahrávok zábavných relácií pre televíziu a rozhlas, kde vydala 5 audiokaziet a CD.
V posledných rokoch sa Trenčianska dvanástka podstatne omladila a naďalej rozdáva radosť milovníkom dobrej dychovej hudby.

Die Blasmusik "Trentschiner Zwölfer"

Die Wurzel der Blaskapelle "Trentschiner Zwölfer" reichen erst bis zum Jahre 1910, als in Trenčianske Stankovce bei Trenčín die erste Blasmusik entstand. Im Jahre 1964 wurde Ivan Dobiaš zum Kapellmeister und die Kapelle bekam den Namen "Stankovská dvanástka". Unter seiner Leitung schuf diese Blasmusik ihre charakteristische Instrimentalwirkung und wurde zu den besten Blaskapellen in der Slowakei.
Im Jahre 1979 begann die Kapelle in Trenčín zu wirken und bekam den Namen "Trentschiner Zwölfer". Vielmals nahm die Kapelle auch an den Wettbewerben von kleinen Blaskapellen der Slowakei teil, wo sie zweimal den ersten Preis gewann. Die Kapelle representierte die Slowakei fast in ganz Europa und im Jahre 1990 absolwierte sie die Reise in die USA.
Die "Trentschiner Zwölfer" nimmt sehr oft an Fersehsendungen, Unterhalttungsprogrammen für den Rundfunk teil. Sie gab schon 5 Audiokassetten und CD-s aus.
In den letzten Jahren wurde die Kapelle durch die neuen Mitglieder wieder jünger und verschenkt die Freude den Freunden der guten Blasmusik.

Brass - music "Trenčín twelve"

The roots of brass - music of "Trenčín twelve" come back to 1910. It is the year during which in Trenčianske Stankovce close to Trenčín brass - music originated for the first time. Ivan Dobiáš became the bandmaster and the band "Stankovce twelve" was given a name by him. Under his leadership the band created its own original style and ranks among the leading wind brass - music in Slovakia. In 1979 the band began to act in Trenčín and got the name "Trenčín twelve".
Several times the band took part at Slovak competition of small brass - music orchestras. The band has won the first prize twice. The band has travelled across almost the whole Europe and in 1990 started the tour across the USA.
"Trenčín twelve" often participate in amusing television or radio programmes which are recorded. They have released five cassettes and CD.
In the last years "Trenčín twelve" became much younger because of the young players who joined the band. They continue spreading the joy for the lovers of good brass - music.

Obsadenie

Šimon Král

I. Krídlovka

Anton Martinák

I. Krídlovka

Jozef Král

II. Krídlovka

Libor Borot

Tenor

Jozef Vitko

Barytón

Ľuboš Kadlečík

Klarinet

Ján Staňo

Bicie

Dušan Papp

Tuba

Adrián Mikuš

Pozauna

Jozef Januška

Trúbka doprovod

Daniela Hricková

Spev

Ľuboš Liška

Spev

Marcela Adamčiová

Spev

Vystúpenia

    Aktuálne nie sú pridané žiadne vystúpenia